Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2009

Βόμβα 5,2 δις. στα θεμέλια του ΕΣΥ

του Νίκου Φιλλιπίδη

Η «βόμβα» έχει ήδη ενεργοποιηθεί, από στιγμή σε στιγμή θα σκάσει και όλοι σφυρίζουν αδιάφορα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται στον αέρα και τα νοσοκομεία όλη της χώρας αντιμέτωπα με αναστολή στην ομαλή τους τροφοδοσία με ιατροφαρμακευτικό υλικό, παρά το γεγονός ότι αναμένεται από το Φθινόπωρο έξαρση της νέας γρίπης.

Χωρίς άλλο σχόλιο, παρατίθενται ορισμένα στοιχεία που έδωσαν σήμερα ο ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας (ΣΕΠ), η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Εμφυτεύσιμου Ορθοπαιδικού Υλικού (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ):

- Στο τέλος του 2004, κατά την τριετία 2002, 2003 και 2004 υπήρξε μια μέση ετήσια συσσώρευση των χρεών των νοσοκομείων της τάξεως των 900 εκατομμυρίων ευρώ και ένα σύνολο χρεών στο τέλος του 2004 της τάξεως των 2,7 Δις ευρώ ή 1,2% του τότε ΑΕΠ.

- Την τετραετία 2005, 6, 7 και 8 παρατηρήθηκε μια ετήσια συσσώρευση 1306 εκατομμυρίων ευρώ και το συνολικό χρέος στο τέλος του 2008 ανήλθε σε 5,226 Δις ευρώ ή 2% του ΑΕΠ. Δηλαδή παρατηρήθηκε αύξηση του ετήσιου χρέους της τάξεως του 45%, ενώ το συνολικό συσσωρευμένο χρέος σχεδόν διπλασιάστηκε.

- Ο ρυθμός συσσώρευσης συνεχώς αυξάνεται .Το τελευταίο τρίμηνο του 2008 ο ρυθμός συσσώρευσης παρουσίασε αύξηση 10% έναντι του προηγουμένου τριμήνου του ίδιου έτους.

- Ο αυξητικός ρυθμός δεν ανακόπηκε το 2009, διότι γίνονται ασήμαντες πληρωμές των τρεχουσών οφειλών. Έτσι προβλέπεται νέα συσσώρευση χρεών στο τέλος του 2009 της τάξεως των 2 Δις ευρώ.

- Το έλλειμμα του ΕΣΥ (οφειλές μείον απαιτήσεις και διαθέσιμα) αυξήθηκε κατά 16% στα τέλη του 2008, άρα με τάση διπλασιασμού σε 18 μήνες.

- Το ίδιο το Κράτος οφείλει στο ΕΣΥ για τους ασφαλισμένους του 590 εκατομμύρια ευρώ.

- Αν η προβληματική Ολυμπιακή χρέωνε το κοινωνικό σύνολο 1 εκατ. ευρώ την ημέρα, το ΕΣΥ το χρεώνει 5 εκατ. ευρώ την ημέρα!

- Η Κυβέρνηση, με το σχέδιο «διακανονισμού» των χρεών που θέλει να εφαρμόσει, προσπαθεί να μεταθέσει οποιαδήποτε κρατική δαπάνη για το θέμα αυτό στο τέλος του 2010 και για ένα ποσό 1,8Δις ευρώ, δηλαδή μόλις το 35% του συνολικού χρέους.

- Για τα υπόλοιπα 3,4 Δις ευρώ ή 65% του συνόλου δεν έχει αναλάβει καμία συγκεκριμένη δέσμευση και είναι προφανές ότι θα προσπαθήσει να μεταθέσει την σχετική δαπάνη πέραν του 2011.

- Στο ίδιο πνεύμα η Κυβέρνηση έχει δηλώσει την Eurostat μόλις το μισό του πραγματικού χρέους, δηλαδή 2,5 Δις ευρώ ή 1% του ΑΕΠ.

tritiopsi

Δεν υπάρχουν σχόλια: