Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009

ΕΝΩ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ, ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΤΑΜΟΙΒΟΝΤΑΙ !

Προκλητικές αυξήσεις τής τάξης τού 12% γιά τό 2008 μόνο,γιά τά μέλη της ολομέλειας τής Επιτροπής Ανταγωνισμού σέ εποχή ασφυκτικής λιτότητας γιά όλους τούς υπόλοιπους Ελληνες !Μείωση αποδοχών γιά τό επιστημονικό προσωπικό. Αναγνώριση καλών υπηρεσιών καί πρ

Προκλητικές αυξήσεις τής τάξης τού 12% γιά τό 2008 μόνο,γιά τά μέλη της ολομέλειας τής Επιτροπής Ανταγωνισμού σέ εποχή ασφυκτικής λιτότητας γιά όλους τούς υπόλοιπους Ελληνες !Μείωση αποδοχών γιά τό επιστημονικό προσωπικό. Αναγνώριση καλών υπηρεσιών καί προστασίας πρός τίς μεγάλες επιχειρήσεις. Ανταμοιβή γιά την παγκόσμια θέση τού ουραγού.

Σέ μία ακόμα προκλητική απόφαση προχώρησε η κυβέρνηση χορηγόντας αύξηση αποδοχών γιά τά μέλη της ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού ,μόνο γιά το 2008 τής τάξης τού 12% !

Συγκεκριμένα τή στιγμή που αρνείται αυξήσεις σε όλους τούς Ελληνες εργαζόμενους καί κάνει μείωση τών αποδοχών τού επιστημονικού προσωπικού τής Αρχής αυτής κατά 2000 Ευρώ σε ετήσια βάση ,αυξάνει τίς αποδοχές στούς -τουλάχιστον διπλοθεσίτες- τής ολομέλειας ,αναδρομικά μάλιστα από 1.1.2008 από 37.500 σέ 42.000 Ευρώ (άυξηση κατά 12%).

Σημειώνεται ότι μέ την ψήφιση του νέου νόμου αναμένεται καί νέα επί πλέον αύξηση.

Η σκανδαλώδης περιποίηση τών πολυθεσιτών μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού δημοσιεύτηκε μέ τήν Κ.Υ.Α. / 2 / 32983 / 0022 / 06.07.2009 (Φ.Ε.Κ. 305, τ. Υ.Ο.Δ.Δ., 15.07.2009), σελ. 2056, η οποία αυξάνει τον αριθμό των συνεδριάσεων της Ολομέλειας από 150 σε 168, αναδρομικά από 01.01.2008.!Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω συνεδριάσεις χαρακτηρίζονται σαν μονοθεματικές, πράγμα τό οποίο απαγορεύεται από τόν νόμο καί γιά τό οποίο θά αναμενόταν νά παρέμβει άμεσα τό Ελεγκτικό Συνέδριο...

Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση ανταμοίβει πλουσιοπάροχα τούς παραπάνω κυρίους, πού χωρίς καμμία διαφάνεια η ίδια επιλέγει γιά τίς καλές υπηρεσίες τίς οποίες προσφέρουν στίς μεγάλες επιχειρήσεις τής χώρας:

-Δηλαδή για τίς εγκρίσεις τών συμπράξεων, συγχωνεύσεων καί λοιπών τακτικών καλύτερης ιδιοτελούς εκμετάλευσης τού οικονομικού πλούτου τής χώρας τόν οποίο κρατούν στά χέρια τους.

-Γιά τήν προστασία πού παρέχουν στά κάθε είδους καρτέλ καί μονοπώλια πού μάς ληστεύουν αδιακρίτως καί βέβαια,

-Γιά τήν τιμητική τελευταια θέση πού κατέχουν στόν παγκόσμιο πίνακα αποδοτικότητας τών Αρχών Ανταγωνισμού!

stop cartel

Δεν υπάρχουν σχόλια: