Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2009

Για τον "ΓΕΡΜΑΝΟ"


Mια αποκάλυψη απο το "ΠΑΡΟΝ"

Του Νώντα Χαλδούπη
Δύο ειδικοί πραγματογνώμονες καλούνται από τον ανακριτή να κρίνουν αν και πόσο ζημιώθηκε η Cosmote από την εξαγορά της αλυσίδας Γερμανός, αλλά το «Π» αποκαλύπτει σήμερα ότι η μία από τις δύο εταιρείες ορκωτών λογιστών που έχουν επιλεγεί από τον κ. Απ. Ζαβιτσάνο αμειβόταν στο παρελθόν από την Γερμανός, για τον έλεγχο των ισολογισμών της!
Η αποκάλυψη του «Π», που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση....

αφού η BDO έχει υπογράψει δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Γερμανός, δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τη συνέχεια της ποινικής διερεύνησης της πανάκριβης εξαγοράς, καθώς ο ρόλος των πραγματογνωμόνων φαίνεται ότι θα είναι καθοριστικός: αν κρίνουν ότι το τίμημα της εξαγοράς ήταν εύλογο, με βάση τα οικονομικά στοιχεία της Γερμανός και τις διεθνώς αποδεκτές επιχειρηματικές πρακτικές, το πιθανότερο είναι ότι μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πολιτικό σκηνικό από το 2006 θα «κοσμήσει», όπως και τόσες άλλες, τα δικαστικά αρχεία.
Ο ανακριτής Ζαβιτσάνος αναμφίβολα δεν επέλεξε την BDO για αυτό τον τόσο κρίσιμο ρόλο, έχοντας γνώση της προφανούς σύγκρουσης συμφέροντος που ανακύπτει από την προηγούμενη επιχειρηματική συνεργασία της με την Γερμανός. Όμως, μετά τη σημερινή αποκάλυψη του «Π», θα ήταν εύλογο να ανακαλέσει την εντολή του και να επιλέξει άλλη εταιρεία για την πραγματογνωμοσύνη, ώστε να διαλυθούν όλες οι ενδεχόμενες αμφιβολίες για την αμεροληψία των ελεγκτών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το «Π», η εταιρεία BDO υπογράφει ως ελεγκτικός οίκος τον ισολογισμό της χρήσης 2006 της εταιρείας Γερμανός και προφανώς έχει λάβει την αμοιβή που αναλογούσε για την παροχή των υπηρεσιών της. Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι η επιλογή της BDO για τον έλεγχο του συγκεκριμένου ισολογισμού έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για τον πρώτο ισολογισμό, ο οποίος καταρτίσθηκε μετά την εξαγορά της Γερμανός από την Cosmote, τον Μάιο του 2006, με το αστρονομικό τίμημα των 1,3 δις. ευρώ.
Έγκυρες πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι αυτή δεν είναι η μοναδική περίπτωση επιχειρηματικής «διασταύρωσης» της BDO με την Γερμανός: στο διοικητικό συμβούλιο της ελεγκτικής εταιρείας μετέχει ο ορκωτός ελεγκτής Άναγνος Λυμπέρης, ο οποίος είναι και ένας εκ των μετόχων της. Ο κ. Λυμπέρης έχει ελέγξει και υπογράφει τέσσερις ισολογισμούς της Γερμανός, την περίοδο 1997-2000. Μάλιστα, υπογράφει και τον ιδιαίτερα «ευαίσθητο» ισολογισμό της χρήσης που προηγήθηκε της εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο.
Τονίζεται ότι το «Π» ουδόλως αμφισβητεί το ήθος και τον επαγγελματισμό της BDO και των ελεγκτών της. Άλλωστε, πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία ορκωτών λογιστών της χώρας και ανήκει στο διεθνές δίκτυο της BDO International, που έχει παρουσία σε 107 χώρες (πρώτη είναι η εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές, που έχει αναλάβει από κοινού με την BDO την πραγματογνωμοσύνη, με εντολή Ζαβιτσάνου). Είναι όμως προφανές, ότι σε μια τόσο σημαντική ποινική διαδικασία οι συγκρούσεις συμφέροντος που δημιουργούνται από την παλαιότερη συνεργασία της Γερμανός με την BDO δεν μπορεί να είναι αποδεκτές.
Σημειώνεται ότι οι πραγματογνώμονες θα πρέπει να έχουν παραδώσει τις εκθέσεις τους στον κ. Ζαβιτσάνο εντός τριμήνου από την ανάθεση της εντολής, δηλαδή στα τέλη Σεπτεμβρίου. Αμέσως μετά, ο ανακριτής θα καλέσει σε απολογία κορυφαία στελέχη των εμπλεκόμενων εταιρειών, μεταξύ των οποίων ο Π. Βουρλούμης, ο Π. Γερμανός και ο τότε διευθύνων σύμβουλος της Cosmote, Ευ. Μαρτιγόπουλος. Αν οι δύο πραγματογνώμονες κρίνουν ότι το τίμημα της εξαγοράς ήταν εύλογο και δεν ζημιώθηκε η Cosmote, ο φάκελος εκτός απροόπτου θα αρχειοθετηθεί.
Τον ισολογισμό 2008 της Γερμανός υπέγραψε ελεγκτής της εταιρείας Ερνστ Γιανγκ, αλλά η έγκριση έχει ορισμένες «σκιές» καθώς έχει δοθεί με εξαίρεση και όχι με τη σύμφωνη γνώμη του ελεγκτή. Οι λόγοι αυτής εξαίρεσης δεν διευκρινίζονται, καθώς στο δημοσιευμένο ισολογισμό γίνεται παραπομπή στην ιστοσελίδα της Γερμανός στο ίντερνετ, όπου όμως οι τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις είναι του έτους 2007…
Τα οικονομικά αποτελέσματα της Γερμανός το 2008 δεν φαίνεται πάντως να δικαιολογούν το τεράστιο τίμημα της εξαγοράς, καθώς τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν από 16,3 εκατ. ευρώ το 2007, στο «αναιμικό» ποσό των 2,7 εκατ. ευρώ, ενώ ο τζίρος ουσιαστικά έμεινε στάσιμος. Όταν εξαγοράσθηκε η εταιρεία από την Cosmote, εμφάνιζε κέρδη άνω των 100 εκατ. ευρώ, που έκαναν το τίμημα των 1,3 δις. ευρώ να φαίνεται πιο δικαιολογημένο, αλλά αυτά τα κέρδη δεν εμφανίσθηκαν ξανά στις οικονομικές της καταστάσεις. Η διοίκηση του ΟΤΕ, πάντως, εξακολουθεί να ισχυρίζεται, ότι άλλα είναι τα οφέλη από την εξαγορά, που δικαιολογούν το τεράστιο τίμημα, τονίζοντας ιδιαίτερα τη μεγάλη συμβολή της Γερμανός στην πώληση νέων συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας.

Εφημερίδα Το Παρόν
kourdistoportocali

Δεν υπάρχουν σχόλια: