Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2009

ΑΠΤΟΗΤΟΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ 22-7-2009Ολοκληρώνεται σήμερα στή Βουλή η ψήφιση τού τροποποιημένου νόμου γιά τά καρτέλ τό οποίο βρίσκεται στήν εντελώς αντίθετη φιλοσοφία καί κατεύθυνση από ότι η νομοθεσία ατήν ΕΕ καί διεθνώς.Πλήρης κάλυψη τών συμφερόντων τών καρτέλ καί ολιγοπωλίων, απούσία προσ

Ολοκληρώνεται σήμερα στή Βουλή η ψήφιση τού τροποποιημένου νόμου γιά τά καρτέλ ο οποίος βρίσκεται στήν εντελώς αντίθετη φιλοσοφία καί κατεύθυνση από ότι η νομοθεσία στήν ΕΕ καί διεθνώς.
Παρέχεται σκανδαλωδώς πλήρης κάλυψη τών συμφερόντων τών καρτέλ καί ολιγοπωλίων, υπάρχει πλήρης απουσία προστασίας τών θυμάτων τών καρτέλ δηλαδή τών καταναλωτών πολιτών.Εξασφαλίζεται πλήρης ασυδοσία τών μελών τού υποτιθέμενου θεματοφύλακα τών συμφερόντων τού συνόλου τών πολιτών δηλαδή της Επιτροπής Ανταγωνισμού ώστε η προστασία τών οικονομικά ισχυρών νά είναι ολοκληρωμένη καί ακίνδυνη.
Επιστολή έκκληση απέστειλε τό STOPCARTEL στόν υπουργό Ανάπτυξης Κ.Χατζηδάκη καί υφυπουργό Ανάπτυξης Γ.Βλάχο νά αποσύρουν τό επίμαχο νομοσχέδιο έστω τήν τελευταία στιγμή καί νά τό θέσουν σέ δημόσιο διάλογο μέ τή συμετοχή καί τών ενώσεων καταναλωτών, χωρίς καμμία βεβαίως ανταπόκριση.


δείτε εδώ ολόκληρο τό κείμενο τής επιστολής

Δεν υπάρχουν σχόλια: