Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2009

ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  • ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Μετά από προγραμματισμένη επίσκεψη στην υπηρεσία Θεσσαλονίκης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κτίριο Υ.ΜΑ.Θ-Δευτέρα 20 Ιουλίου 2009) και συνάντηση με την Επίτροπο αρμόδια για το Δήμο Θεσσαλονίκης από 1.1.2009 ( κ. Πολγουρίδου) και την προκάτοχό της ( κ. Καρανάσιου) από 2000 έως 2008 διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν έχει υποστεί κατασταλτικό έλεγχο τα τελευταία 10 χρόνια. Οι τελευταίοι κατασταλτικοί έλεγχοι αφορούν στις χρήσεις 1998 και 1999. Η έλλειψη του ελέγχου αυτού προφανώς δημιούργησε το κατάλληλο περιβάλλον για την εγκατάσταση καθεστώτος διαφθοράς και αδιαφάνειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης και αντικειμενικά συνέτεινε στην εξέλιξη-διόγκωση σειράς σκανδάλων στην οικονομική διαχείριση (πάγια προκαταβολή, ασφαλιστικές εισφορές, μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων και τελών, εικονικά ισοζύγια για την λήψη δανείων, εισπράξεις δημοτικών γυμναστηρίων) ύψους πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

2. Είναι αναγκαίο να εξετάσετε γιατί το Ελεγκτικό Συνέδριο (υπηρεσίες Θεσσαλονίκης) δεν κατάφερε εγκαίρως να εντοπίσει τις πολλαπλές υποθέσεις κακοδιαχείρισης που οδήγησαν στην καταλήστευση των χρημάτων των Θεσσαλονικέων.

3. Η «δικαιολογία» της έλλειψης προσωπικού για έστω στοιχειώδη και δειγματοληπτικό κατασταλτικό έλεγχο είναι απαράδεκτη.

Πρόκειται

  • για συνειδητή πολιτική επιλογή αδιαφάνειας;
  • για συσσωρευμένη και διαχρονική ανικανότητα;
  • για επιλεκτική άσκηση καθηκόντων;
  • (σε ποιους Δήμους και με τι συχνότητα;)
συνέχεια στο ΔΙΚΤΥΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: