Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2009

Οι δολοφόνοι αθώων παιδιών δεν λογοδοτούν; Οι "πολιτισμένοι" ηγέτες στηρίζουν τους δολοφόνους, οι λαοί δεν ξεχνούν...


"We must not let these vile murderers and child killers sleep quietly"
Murdered in Israeli Blitz-Krieg on Gaza
Photo Fady Adwan PalestineFreeVoice Images

Δεν υπάρχουν σχόλια: