Παρασκευή, 24 Απριλίου 2009

Γιατί ο υπουργός Δικαιοσύνης ΟΦΕΙΛΕΙ, αν ήταν υπουργός δικαιοσύνης κι όχι του Καραμανλή, να ασκήσει ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ στον επίορκο «δικαστή» Σανιδά!

Νόμος 1756/1988
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Άρθρο 91, παράγραφος 3, εδάφιο β΄
Πειθαρχικά παραπτώματα του δικαστικού λειτουργού συνιστούν ιδίως:
α). Πράξεις που μαρτυρούν έλλειψη πίστης και αφοσίωσης προς την πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα της Χώρας ή υπονομεύουν τη δημοκρατική νομιμότητα και η συμμετοχή του σε πράξεις που οδηγούν στην κατάλυση της δημοκρατικής νομιμότητας,
β) Η συμμετοχή του σε οργάνωση της οποίας οι σκοποί είναι κρυφοί ή επιβάλλει στα μέλη της μυστικότητα,
γ) Η χρησιμοποίηση της ιδιότητάς του για επιδίωξη ιδιοτελών σκοπών,
δ) Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση των καθηκόντων του...

sibilla

Δεν υπάρχουν σχόλια: