Τρίτη, 23 Ιουνίου 2009

"Συνεταιράκι" του Κόκκαλη ο Παπαθανασίου, με τα δικά μας λεφτά. Ευτυχώς ο Καραμανλής εξόντωσε τους νταβατζήδες...www.capital.gr/news.asp?id=760739Σύμβαση με

το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την υλοποίηση του έργου "Προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στις απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2007 - 2013" υπέγραψε η Intracom IT Services.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο προϋπολογισμός του έργου, διάρκειας 26 μηνών, ανέρχεται στα 646.950 ευρώ (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) με δικαίωμα προαίρεσης επιπλέον ευρώ 840.000 χωρίς ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών είναι το θεσμοθετημένο εργαλείο διαχείρισης των έργων που εντάσσονται για να χρηματοδοτηθούν από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και το Ταμείο Συνοχής. Επίσης, με το ίδιο σύστημα παρακολουθούνται όλα τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (τα συγχρηματοδοτούμενα ή όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση) και οι Ιδιωτικές Επενδύσεις του αναπτυξιακού νόμου.

Σκοπός του έργου είναι να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες προσαρμογές και τροποποιήσεις του ΟΠΣ, ώστε αυτό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νέου θεσμικού πλαισίου του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου και εν γένει των χρηστών του συστήματος κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007 - 2013. Το αντικείμενο το έργου περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών από εξειδικευμένη ομάδα στελεχών της Intracom IT Services προκειμένου να επιτευχθεί ο ανωτέρω σκοπός.

Το έργο για την Προσαρμογή του ΟΠΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ενισχύει περαιτέρω τη δραστηριότητα της INTRACOM IT Services σε μεγάλα έργα πληροφορικής για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και ειδικά σε πληροφοριακά συστήματα παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Η ανακοίνωση καταλήγει σημειώνοντας ότι το έργο ακολουθεί την επιτυχημένη αντίστοιχη υλοποίηση του ΟΠΣ του Υπουργείου Οικονομίας της Ρουμανίας.

kourdistoportocali

Δεν υπάρχουν σχόλια: