Κυριακή, 17 Μαΐου 2009

Καταστροφή του Δάσους του Σέιχ ΣουΤα έργα οδοποιίας στο δάσος του Σέιχ Σου, η επικείμενη καταστροφή του δάσους της πόλης μας

ΖΗΤΑΜΕ:

· Τον άμεσο τερματισμό των εκτελούμενων έργων δασικής οδοποιίας στο Σειχ Σου.

· Την αποκατάσταση του τοπίου με την αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφών και εκβραχισμών, καθώς και των αποξηραμένων κομμένων δένδρων και κλαδιών.

· Ενίσχυση του δασικού χαρακτήρα του Σέιχ Σου με αναδασώσεις ουσιαστικές ,περίφραξή του και εντατικοποίηση των μέτρων πυροπροστασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της πρόληψης.

· Κατασκευή πεζογεφυρών για τη διευκόλυνση της οικολογικής πρόσβασης των πολιτών της Θεσσαλονίκης στο περιαστικό δάσος.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕΙΧ ΣΟΥ


forestsos

Δεν υπάρχουν σχόλια: