Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2009

ΚΑΡΤΕΛ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ:ΤΑ 5 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η Αντιμονοπωλιακή Οργάνωση STOPCARTEL εν όψει της εκλογικής αναμέτρησης της 4ης Οκτώβρη, θεωρεί οτι τά πολιτικά κόμματα τά οποία θά διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών, θά πρέπει νά δώσουν ξεκάθαρες καί σαφείς απαντήσεις σέ ερωτήματα, ιδιαίτερα σέ αυτά τά οποία αφορούν τόν τομέα τής οικονομίας.Δεδομένου ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας αποτελεί καί τόν λόγο της προκήρυξης των πρόωρων εκλογών, η ανάγκη καθαρών τοποθετήσεων των κομμάτων είναι προφανής.

Είναι γνωστό στούς πολίτες τό σύνολο τών οδυνηρών οικονομικών φαινομένων πού συνιστούν τήν ελληνική πραγματικότητα: Ακρίβεια, ανεργία,υπερχρέωση των νοικοκυριών,λουκέτα των μικρομεσαίων,τραπεζική τοκογλυφία,υπερκέρδη των μεγάλων τραπεζικών,εμπορικών καί βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Στόν αντίποδα, μία διαχρονική αδυναμία ελέγχου τών παραπάνω φαινομένων εκ μέρους της πολιτείας, η οποία περιορίζεται σέ έναν αναιμικό ρόλο άβουλου παρατηρητή τών δραστηριοτήτων τών οικονομικών κολοσσών της χώρας.Η πολιτεία διαθέτει θεσμοθετημένα λόγω Ευρωπαικής Ενωσης Όργανα γιά τον σκοπό αυτόν.

Κεντρική θέση μεταξύ αυτών κατέχει η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού.Μία θέση κυριολεκτικά κλειδί-πού κρατήθηκε σκόπιμα άγνωστη γιά χρόνια στό ευρύ κοινό.Μία Αρχή-ανεξάρτητη θά έπρεπε πραγματικά νά είναι-επιφορτισμένη νά εφαρμόζει τόν νόμο κατά των καρτέλ καί μονοπωλίων στή χώρα μας.

Η άγνωστη αυτή Αρχή, μέ τόν θεσμικά κεντρικό ουσιαστικό ρόλο ελέγχου τών επιχειρήσεων στήν Ελλάδα ,απόντος έργου,αφησε τίς μεγάλες επιχειρήσεις κάθε τομέα ασύδοτες μέσα από μία πλήρως καρτελοποιημένη ελληνική αγορά, νά οδηγήσουν τήν οικονομία στήν παραπάνω κατάσταση.

Τό STOPCARTEL από την ίδρυσή του το 2006, βοηθούντος καί τού γνωστού αμφιλεγόμενου σκανδάλου τών κουμπάρων στήν πρώτη φάση, ανέδειξε την ύπαρξη και λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού μέ σκοπό νά την καταστήσει αναγνωρίσημη στό πλατύ κοινό καί συνεπώς υπόλογη μαζί μέ την εκάστοτε κυβέρνηση σέ ευρύτερες κοινωνικές πολιτικές πιέσεις, αντίρροπες τού απόλυτου ελέγχου της μέχρι σήμερα από τό μεγάλο επιχειρηματικό κατεστημένο.

Στόχος, η μετατροπή της επιτέλους, σέ όργανο εξυπηρέτησης των συμφερόντων τού συνόλου τών πολιτών-καταναλωτών.

Στά πλαίσια αυτά καί μέ σκοπό την ενημέρωση τών πολιτών, το STOPCARTEL απευθύνει πρός τά πολιτικά κόμματα τά οποία διεκδικούν την λαική εντολή πέντε βασικά ερωτήματα πρός απάντηση τά οποία σχετίζονται μέ την εφαρμογή της Αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στήν Ελλάδα καί τη λειτουργία τής μεγάλης Αγνωστης,της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Οι απαντήσεις-θέσεις τών πολιτικών κομμάτων θά δημοσιοποιηθούν από το STOPCARTEL,μαζί μέ αναφορά των κομμάτων τά οποία δέν θά δώσουν απαντήσεις.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

STOPCARTEL

Συγγρού 132, 17671,

Αθήνα

www.stopcartel.org


Αθήνα 4-9-2009

Κύριε Πρόεδρε,

Ο Πρωθυπουργός της χώρας προκύρηξε πρόωρες εκλογές γιά τίς 4 Οκτώβρη.Ο λόγος τόν οποίον επικαλέστηκε είναι η κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας καί η ανάγκη ύπαρξης νωπής λαικής εντολής, προκειμένου η κυβέρνηση η οποία θά αναδειχθεί νά μπορέσει νά λάβει όλα τά αναγκαία μέτρα γιά την εντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Εν όψει τής υπάρχουσας κατάστασης η Αντιμονοπωλιακή Οργάνωση STOPCARTEL θέτει τά ακόλουθα ερωτήματα καί επιθυμεί νά έχει τίς τοποθετήσεις τού κόμματός σας επί αυτών.

1.Ποιά είναι η θέση τού κόμματός σας ως πρός την ανάγκη εφαρμογής της υπάρχουσας νομοθεσίας στήν Ελλάδα πού αφορά τά καρτέλ καί ολιγοπώλια.

2.Πώς τό κόμμα σας αντιμετωπίζει τίς προτάσεις της Οργάνωσής μας γιά :

α. Μετατροπή των παραβάσεων σύστασης καρτέλ σέ κακουργήματα.

β. Αντιπροσώπευση στήν Επιτροπή Ανταγωνισμού τών Ενώσεων Καταναλωτών και Αντιμονοπωλιακών Ενώσεων.

γ. Θέσπιση μέτρων προστασίας των θυμάτων καρτέλ και μονοπωλίων,δικαιώματος λήψης ασφαλιστικών μέτρων καί διεκδίκησης αποζημιώσεων ατομικών καί συλλογικών.

3.Ποιά η θέση τού κόμματός σας ως πρός τόν αυστηρό έλεγχο τών συμπράξεων, συγχωνεύσεων κλπ ,όπως καθορίζουν οι νομοθεσίες περί ανταγωνισμού ,ώστε νά επιτρέπονται μόνο εκείνες πού αποδεδειγμένα θά αποβαίνουν πρός όφελος τού πολίτη-καταναλωτή καί νά απαγορεύονται εκείνες πού οδηγούν σέ γιγάντωση καί δημιουργία ολιγοπωλίων,.

4.Ποιά πολιτική θά εφαρμόσει τό κόμμα σας σέ ηδη δρομολογημένες συμπράξεις κρατικών φορέων καί ιδιωτών οι οποίες δημιουργούν συνθήκες αντίθετες πρός τα συμφέροντα τών πολιτών- καταναλωτών (πχ σύμπραξη ΔΕΗ-χαλυβουργικής).

5.Παρακαλούμε, εκθέσατε την εκτίμηση τού κόμματός σας για την μέχρι σήμερα λειτουργία καί τό εργο της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού καί αναφέρατε συγκεκριμένα μέτρα πού προτείνετε καί θά εφαρμόσετε καί πού θά αφορούν τη λειτουργία της, εφ'οσον έχετε την ευθύνη της διακυβέρνησης.

*Θερμή παράκληση γιά την απάντησή σας τό ταχύτερο δυνατόν καί πάντως οχι αργότερα από τήν Τρίτη 15-9-2009

**Αντίγραφο τής παρούσας επιστολής θά πρωτοκοληθεί στά αντίστοιχα γραφεία των Αρχηγών τών κομμάτων


Γιώργος Κοσμόπουλος,

Πρόεδρος Δ.Σ.

Μ.Κ.Ο STOPCARTEL


stopcartel

Δεν υπάρχουν σχόλια: